پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
تعامل بااپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی،ازاولویت های شرکت مخابرات