پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
تسریع در اعطای مجوزهای دولتی به متقاضیان سرمایه گذاری