پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
شهروندان از رها کردن هرگونه پسماند در معابر عمومی خودداری کنند