پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
زمینه‌های سرمایه‌گذاری در قم فراهم شود/توجه به مشاغل خرد برای فعال شدن اقتصاد