پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
نمایندگان در خدمت به قم اختلاف نظر نداشتند/قم هنوز نیازمند پیشرفت و آبادانی است