پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
ایستگاه فرهنگی، آموزشی و امدادی “فجر همدلی و فجر مهربانی” در قم برپا شد