عصر قم
فاز نخست خط A مترو قم در سال 99 به بهره‌برداری می‌رسد