پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
بزرگترین سالن ورزشی قم  به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد