عصر قم
دستگیری سارقان 30 تن آهن آلات به ارزش2 میلیارد ریال در قم