پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
شهردار قم :مردم کسانی را انتخاب کنند که راه انقلاب را ادامه دهند