پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
حوادث اخیر نشان داد ترکیه و عربستان ظرفیت سیاست منطقه ای ندارند