عصر قم
قدردانی آیت الله العظمی وحیدخراسانی از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی کشور