پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
برگزاری مسابقه ملی کتابخوانی امر به معروف و نهی از منکر در قم