پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
عملیات ضدعفونی معابر با مشارکت نیروهای مسلح انجام شد