پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
ضرورت بکار گیری تمام ظرفیت ها به منظور ترغیب مردم به مشارکت در طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا