پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
بی خانمان‌ها و کارتن خوابها توان مراقبت از خود ندارند