پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
کاندیداهای اشرافی‌گرا نمی‌توانند نماینده خدمتگزاری برای مردم باشند