عصر قم
پرداخت حدود 312 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان