پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
3920 نفر از 72 کشور در ‌جشنواره قرآن وحدیث المصطفی شرکت کردند‌