پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
هرکسی مردم را از حضور پای صندوق آرا دلسرد کند از مشی امام فاصله دارد