عصر قم
صحنه‌هایی متفاوت از عملیات آزادسازی شهر نهم در یمن + فیلم