عصر قم
نشست تخصصی بررسی رشادت های حاج قاسم در دفاع از مسیحیان برگزار شد