پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
ساماندهی بازار کهنه قم /باتمرکز بر گردشگری زیارتی می‌توان مشکلات بازار کهنه را حل کرد