عصر قم
مراسم رونمایی از کتاب شعر "پلاک خادمی" برگزار می‌شود