پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
استاندار قم از بازارهای نو و کهنه قم بازدید کرد