پایگاه خبری تحلیلی عصرقم
تاریخ انقلاب اسلامی گواه صادقی برای بیان ظرفیت های فراوان مسجد است