عصر قم
تهیه جهیزیه زوج‌های جوان نیازمند به همت مسجدی‌ها/ مشارکت 980 مسجد در فاز اول