عصر قم
نشست «نسبت‌سنجی خلق پول با عدالت» برگزار می‌شود