عصر قم
اجرای 160 برنامه توسط کمیته کودک و نوجوان دهه فجر لرستان